WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY

Ta strona internetowa ( „Witryna” ) jest własnością i jest zarządzana przez Capital Business Links Limited, spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 05444949 i adresem Craven House, 40-44 Uxbridge Road, London, W5 2BS ( „my”, „nas”). ', 'nasz' ). Nasz numer VAT to [919243516]. Ta strona określa warunki użytkowania ( 'Warunki' ), zgodnie z którymi odwiedzający ( 'Ty', 'Użytkownik' ) może korzystać z naszej Witryny. Niniejsze Warunki mają zastosowanie za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą Stronę Internetową.

Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki przed skorzystaniem z naszej Witryny i skontaktuj się z nami, jeśli masz jakiekolwiek pytania.

Korzystając ze strony internetowej, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejsze warunki oraz wyraża zgodę na ich przestrzeganie. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie niniejszych warunków, nie należy ich kontynuować i nie należy korzystać z naszej strony internetowej.

Oprócz niniejszych warunków istnieją także inne warunki dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, takie jak zasady ochrony prywatności i zasady dotyczące plików cookie:

 • Nasza polityka ochrony prywatności określa, w jaki sposób chronimy i wykorzystujemy informacje, które gromadzimy lub które użytkownik udostępnia nam podczas korzystania z naszej witryny, więcej na polityka prywatności
 • nasza Polityka dotycząca plików cookie określa informacje o plikach cookie używanych podczas korzystania użytkownika z serwisu, więcej na polityka plików cookie.

Regularnie aktualizujemy Witrynę i należy pamiętać, że możemy w dowolnym momencie zmienić, wycofać lub poprawić dowolną zawartość Witryny lub nasze produkty i opisane usługi. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby Witryna była aktualna, należy pamiętać, że w bardzo ograniczonych przypadkach zawartoć może być nieaktualna.

Możemy również od czasu do czasu zmieniać Warunki korzystania ze strony bez uprzednieugo powiadomienia. Należy regularnie sprawdzać tę stronę, aby uwzględnić wszelkie ewentualne zmiany w niniejszych Warunkach.

Dostęp do Serwisu

Użytkownik jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich ustaleń umożliwiających dostęp do witryny internetowej.

Musisz również upewnić się, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome Warunków i ich przestrzegają.

Dokładamy wszelkich uzasadnionych starań, aby nasza Witryna działała sprawnie. Od czasu do czasu możemy być jednak zobowiązani do zawieszenia działania Witryny, wycofania lub ograniczenia dostępu do niej lub jej części bez powiadomienia, w tym w celu naprawy, konserwacji, ulepszenia lub z innych przyczyn technicznych. Nie gwarantujemy, że korzystanie z Serwisu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Staramy się, aby Witryna była wolna od błędów oprogramowania, wirusów i innych złośliwych lub szkodliwych treści, ale nie gwarantujemy, że Witryna będzie całkowicie bezpieczna lub wolna od tych elementów. Ważne jest, aby mieć odpowiednie oprogramowanie zabezpieczające i ochronne, aby chronić komputer i inne urządzenia. Zawartość strony internetowej

Dołożyliśmy należytej staranności w przygotowaniu zawartości Serwisu. Informacje i materiały dostarczane przez nas są dostarczane w dobrej wierze, z wykorzystaniem źródeł, które uważamy za wiarygodne. Jednak zawartość Witryny służy wyłącznie do ogólnych informacji i nie stanowi porady, na której można polegać. Wszelkie poleganie na takich treściach odbywa się na własne ryzyko.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że wszelkie informacje, towary lub usługi dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem spełniają określone wymagania i należy zasięgnąć specjalistycznej porady przed podjęciem lub powstrzymaniem się od podjęcia jakichkolwiek działań w oparciu o treści dostępne w Witrynie lub za jej pośrednictwem.

Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że informacje zawarte w Witrynie są prawidłowe, ale nie gwarantujemy, że zawartość Witryny jest dokładna, aktualna, wolna od błędów, kompletna lub odpowiednia dla Państwa szczególnych wymagań ani że skutkuje w Twoim lub jakimkolwiek przypadku, a my nie gwarantujemy, że nie narusza to praw osób trzecich.

Zastrzeżenia i ograniczenie odpowiedzialności

Prosimy o uważne zapoznanie się z tymi postanowieniami, ponieważ ograniczają one naszą odpowiedzialność prawną w związku z korzystaniem przez Państwa z Serwisu.

O ile jest to dozwolone przez prawo, wykluczamy wszelkie warunki, gwarancje, oświadczenia lub inne warunki, które mogą mieć zastosowanie do Witryny lub jakichkolwiek jej treści.

Ponosimy odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkie oszustwa lub inne przestępstwa popełnione przez nas, a także za wszelkie obrażenia ciała lub śmierć wynikające z naszego zaniedbania. Wszelkie inne zobowiązania są wyłączone w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo angielskie.

Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w związku z:

 • korzystanie lub niemożność korzystania z Serwisu;
 • korzystanie lub poleganie na jakichkolwiek treściach wyświetlanych lub udostępnianych za pośrednictwem Witryny lub jakichkolwiek powiązanych mediów społecznościowych lub witryn stron trzecich;
 • wszelkie błędy lub nieścisłości w takich treściach;
 • korzystanie ze stron internetowych połączonych z naszym Serwisem;
 • jakakolwiek niedostępność Serwisu;
 • korzystanie lub poleganie na treściach przesłanych przez dowolnego użytkownika Witryny, niezależnie od tego, czy pojawia się w Witrynie, czy w powiązanej witrynie mediów społecznościowych lub innej powiązanej witrynie strony trzeciej;
 • wirus lub inne szkodliwe technologicznie materiały, które mogą mieć wpływ na komputer, oprogramowanie, dane lub inne materiały i które powstają w wyniku korzystania z Witryny lub pobierania jakichkolwiek treści.

Jeśli jesteś firmą, możesz korzystać z Witryny wyłącznie do własnych wewnętrznych celów biznesowych i pamiętaj, że nie ponosimy odpowiedzialności za:

 • utratę zysków, sprzedaży, biznesu lub przychodów;
 • utrata możliwości użytkowania lub przerwa w działalności;
 • utrata oczekiwanych oszczędności;
 • utrata możliwości biznesowych, dobrej woli lub reputacji; lub
 • wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody.

Jeśli jesteś konsumentem, pamiętaj, że Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku prywatnego i zgadzasz się, że nie będziesz jej używać w celach komercyjnych lub biznesowych. Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za utratę zysków, utratę działalności, przerwy w działalności lub utratę możliwości biznesowych.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

Jesteśmy właścicielem lub licencjobiorcą wszystkich praw własności intelektualnej do Serwisu, kodu komputerowego składającego się na Serwis oraz do treści w Serwisie, w tym wszelkich materiałów w nim opublikowanych. Witryna i te materiały, w tym wszelkie znaki towarowe i logo, są objęte prawami autorskimi Capital Business Link Limited lub naszych licencjodawców, a wszelkie prawa są zastrzeżone.

O ile nie udzieliliśmy Ci naszej wyraźnej pisemnej zgody, nie możesz komercyjnie wykorzystywać ani wykorzystywać w jakimkolwiek celu komercyjnym całości lub części Witryny lub jej zawartości. Jeśli chcesz zapytać o licencję na powielanie materiałów z Witryny, skontaktuj się z nami lub właścicielem praw autorskich.

O ile nie udzieliliśmy Ci naszej wyraźnej pisemnej zgody, nie możesz kopiować, pobierać, drukować, redystrybuować, reprodukować, transmitować, nadawać, nagrywać, edytować, ponownie publikować jakiejkolwiek części lub całości Witryny lub jej treści w jakiejkolwiek formie , oprócz tego:

 • możesz wydrukować jedną kopię treści i pobierać fragmenty treści w niezmienionej formie wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego;
 • możesz kopiować treści do poszczególnych stron trzecich do użytku osobistego i niekomercyjnego, ale tylko wtedy, gdy uznasz Witrynę jako źródło materiału, a także uznasz nasze prawa własności intelektualnej do treści. Musisz również potwierdzić nasz status (i wszystkich współtwórców) jako twórców i autorów treści. Nie wolno modyfikować takich kopii ani plików do pobrania, a wszelkie ilustracje, zdjęcia, sekwencje wideo lub grafiki muszą zawierać towarzyszący im tekst.

Linki do i z naszej strony internetowej

Nasza Witryna nie może być umieszczana w ramkach w żadnej innej witrynie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, ani nie wolno tworzyć linków do jakiejkolwiek części naszej Witryny innej niż strona główna. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody na łączenie bez powiadomienia, według naszego wyłącznego uznania.

Możesz umieścić link do naszej strony głównej pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i zgodny z prawem i nie zaszkodzi naszej reputacji ani jej nie wykorzysta, ale nie możesz tworzyć linku w sposób sugerujący jakąkolwiek formę stowarzyszenia, zatwierdzenie lub poparcie z naszej strony, jeśli takie nie istnieje.

Nie możesz umieszczać łącza z żadnej witryny, która nie jest Twoją własnością, a witryna, z której łączysz, musi być zgodna we wszystkich istotnych aspektach z zasadami określonymi w naszych standardach treści określonych poniżej oraz w niniejszych Warunkach.

Może się okazać, że Witryna zawiera łącza do innych witryn internetowych udostępnianych przez osoby trzecie. Linki te są udostępniane dla Twojej wygody, a my nie mamy kontroli i nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron, do których prowadzą linki. Istnienie jakichkolwiek linków nie oznacza, że zalecamy lub popieramy treści na jakichkolwiek powiązanych stronach internetowych. Korzystanie z Witryny

Możesz korzystać z Witryny wyłącznie w celach zgodnych z prawem i nie możesz jej używać w sposób naruszający prawa innych osób lub ograniczający lub utrudniający korzystanie z Witryny przez kogokolwiek innego.

Zabrania się korzystania lub wykorzystywania naszej Witryny lub treści:

 • do jakichkolwiek celów komercyjnych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody;
 • do eksploracji danych lub do celów badania rynku lub do zbierania danych osobowych lub danych kontaktowych użytkowników;
 • w celu skrzywdzenia lub usiłowania skrzywdzenia kogokolwiek w jakikolwiek sposób;
 • przekierowywać użytkowników na inne strony internetowe;
 • promować, reklamować lub sprzedawać jakiekolwiek inne usługi lub produkty bez naszej uprzedniej pisemnej zgody;
 • w jakimkolwiek niezgodnym z prawem lub oszukańczym celu lub w sposób, który narusza wszelkie obowiązujące lokalne, krajowe lub międzynarodowe przepisy lub regulacje;
 • do przesyłania lub zlecania wysyłania niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych (spam);
 • świadomego przesyłania, wysyłania lub przesyłania jakichkolwiek danych lub materiałów zawierających wirusy, konie trojańskie, robaki, bomby zegarowe, rejestratory naciśnięć klawiszy, oprogramowanie szpiegujące, oprogramowanie reklamowe lub inne programy lub kody mające na celu uszkodzenie lub negatywny wpływ na działanie oprogramowania lub sprzętu komputerowego;
 • ingerować, uszkadzać lub zakłócać działanie Witryny lub jakiejkolwiek jej części, w tym kodu komputerowego, sprzętu, sieci składającej się lub wykorzystywanej do świadczenia Witryny.

Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Witryny, serwera, na którym przechowywana jest nasza Witryna ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonej z naszą Witryną. Nie wolno atakować naszej Witryny za pomocą ataku typu „odmowa dostępu” lub rozproszonego ataku typu „odmowa dostępu”. Naruszając to postanowienie, popełniłbyś przestępstwo zgodnie z ustawą Computer Misuse Act 1990. Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im Twoją tożsamość. W przypadku takiego naruszenia Twoje prawo do korzystania z naszej Witryny natychmiast wygaśnie.

Należy pamiętać, że jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie z Witryny, jakiejkolwiek jej części lub jej zawartości może skutkować roszczeniem o odszkodowanie i może stanowić przestępstwo.

Wysyłanie zapytań

Wszystkie przesłane do nas zapytania i wszelkie komentarze, które możesz opublikować w naszych mediach społecznościowych, powinny być uprzejme i nie mogą:

 • zawierać jakichkolwiek materiałów zniesławiających jakąkolwiek osobę lub obscenicznych, obraźliwych, nienawistnych lub podżegających;
 • być groźnym, obraźliwym lub mogącym nękać, denerwować, zawstydzać, niepokoić lub drażnić jakąkolwiek inną osobę;
 • oszukiwać jakiejkolwiek osoby lub być wykorzystywane do podszywania się pod inną osobę lub do fałszywego przedstawiania Twojej tożsamości lub powiązania z jakąkolwiek osobą.

Prawo rządowe

Jeśli jesteś konsumentem, zwróć uwagę, że Regulamin, ich przedmiot i sposób powstania podlegają prawu angielskiemu. Ty i my oboje zgadzamy się, że sądy angielskie będą miały niewyłączną jurysdykcję w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wizytą na Stronie Internetowej. Jeśli jednak jesteś mieszkańcem Irlandii Północnej, możesz również wszcząć postępowanie w Irlandii Północnej, a jeśli jesteś mieszkańcem Szkocji, możesz również wszcząć postępowanie w Szkocji. Jeśli jesteś firmą, Warunki, ich przedmiot i formacja (oraz wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu angielskiemu. Ty i oboje zgadzamy się na wyłączną jurysdykcję sądów angielskich w odniesieniu do wszelkich roszczeń wynikających lub związanych z wizytą w Witrynie,

Ogólny

Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Warunków będzie niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za rozdzielne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Warunki wraz z naszą Polityką prywatności i Polityką plików cookie stanowią całość porozumienia między Tobą a nami w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszystkie poprzednie oświadczenia, umowy i inną komunikację między Tobą a nami, zarówno ustną, jak i pisemną.

Nasze dane kontaktowe

Aby się z nami skontaktować, wyślij e-mail na adres office@jdauman.com.

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej.

Usługi

Liderzy w świadczeniu międzynarodowych usług finansowo-księgowych.

Dowiedz się więcej

Nasza historia

Specjaliści urzeczywistnianiu ambicji biznesowych.

Dowiedz się więcej

Nasz zespół

Nasi pracownicy i nasza sieć partnerów są naszymi najlepszymi aktywa.

Dowiedz się więcej